admin

Teamscholing

Thomas verzorgt op onze scholen de coaching en intervisie van onze startende leerkrachten. Ook zetten we hem op teamniveau in voor nascholing. Hij is deskundig. Je merkt dat hij zowel theoretische als praktische kennis heeft over de onderwerpen waarover hij spreekt. Leerkrachten worden zich bewuster van hun eigen handelen en beter in staat om te …

Teamscholing Lees meer »

Executieve functies in de klas

Executieve functies in de klas

De voorbeeld leerling is de leerling die zichzelf doelgericht aanstuurt, serieus aan het werk is en vanuit intrinsieke motivatie leert. We zien in de praktijk dat deze zelfsturing niet bij elke leerling goed ontwikkeld is. Goed ontwikkelde executieve functies zorgen ervoor dat een leerling in staat is zichzelf aan te sturen en daardoor tot resultaten komt.

Gezond pedagogisch klimaat

Werken aan een gezond pedagogisch klimaat

Na het speelkwartier komen alle leerlingen met een lach op hun gezicht weer naar binnen. Een paar leerlingen komen naar je toe om te vertellen welk spel zij samen buiten hebben gedaan. Deze positieve houding brengt ook een lach op jouw gezicht. Tijd om de groep eens te vragen hoe het allemaal zo goed gelukt is….

Gespreksvaardigheden en oudergesprekken

Gespreksvaardigheden en oudergesprekken

In het onderwijs sta je als leerkracht dagelijks in contact met collega’s, leerlingen én ouders. Er vindt overleg plaats met collega’s over de invoering van een nieuwe methode. Je voert dagelijks allerlei gesprekjes met je leerlingen over hun leerproces. En dan zijn daar natuurlijk ook de ouders waar je probeert een goede werkrelatie mee op te bouwen.

Klassenmanagement en eigenaarschap

Effectief klassenmanagement en eigenaarschap

“Door effectief klassenmanagement schept de leerkracht een veilig klimaat waarin leerlingen actief betrokken en succesvol leren en ontwikkelen”. Mooi gezegd, maar niet zomaar gerealiseerd. Wat houdt effectief klassenmanagement in en hoe ziet dit er in de praktijk uit? Welke leerkrachtvaardigheden zijn hierbij van belang en hoe vertaal je deze kennis naar je eigen praktijksituatie?