Coachgesprekken

“Het onderwijs….iedere dag anders en dat maakt het bijzonder”.
En zo is het. Elke dag brengt weer nieuwe, verrassende, spannende en soms ontroerende situaties waarbij een beroep gedaan wordt op jouw kennis en kunde. Om in deze dynamische werkomgeving naar tevredenheid je werk te kunnen blijven uitoefenen is het van belang om momenten te kiezen om ‘stil te staan’ bij je eigen functioneren. Coaching kan helpen om je kwaliteiten goed in beeld te krijgen, je leerkrachtvaardigheden aan te scherpen en grip te krijgen op lastige situaties.

Werkwijze

In mijn werk als coach in het onderwijs richt ik mij vooral op het benutten van aanwezige kwaliteiten en het zichtbaar maken van mogelijkheden om complexe situaties aan te gaan. Vanuit uiteenlopende beginsituaties wordt steeds weer gezocht naar praktische, oplossingsgerichte ideeën om een volgende stap voorwaarts te maken.

Voorbeelden van beginsituaties

Een leerkracht....

 • Die te maken heeft met agressief gedrag van een aantal leerlingen en zoekt naar een effectieve interventie.
 • Die een leerling in de klas heeft die een negatieve rol aanneemt in de groep en daardoor bepalend is geworden voor de groepssfeer.
 • Die leerlingen in de groep heeft die tijdens het buitenspelen constant in een conflictsituatie terecht komen.

Een leerkracht….

 • Die de grip op de groep door z’n handen voelt glippen.
 • Die moeite ervaart bij het organiseren van een effectief klassenmanagement.
 • Die graag zicht wil krijgen op zijn kwaliteiten en valkuilen in zijn leerkrachthandelen.
 • Die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag van leerlingen.

Een leerkracht....

 • Die blokkeert door perfectionistische gedachten.
 • Die oververmoeid is doordat privé en werk niet meer in balans is.
 • Die meer inzicht wil hebben in zijn denken en doen, zodat hij dit gerichter kan aansturen.
 • Die spanningen ervaart met andere collega’s.
 • Die ruimte innemen (letterlijk en figuurlijk) als een grote drempel ervaart.

Interesse in een coachingstraject?