Pijlers Verbindend Pedagogisch Schoolklimaat

Een Verbindend Pedagogisch Schoolklimaat kenmerkt zich door een bewuste, planmatige en tegelijkertijd spontane samenwerking tussen leerling, leerkracht, ouders en het schoolteam. 

Dit fundament zorgt voor de juiste voedingsbodem voor het kind om zich verder te ontwikkelen, met betrokken ouders die ondersteunend zijn en leerkrachten zie zich competent voelen en vanuit een open mindset voor de klas staan. Dit alles vanuit gedragen afspraken en praktisch uitvoerbare, doorgaande lijnen gevormd door het schoolteam.

Pijlers

Leerling icoon

Leerling

Welbevinden en betrokkenheid

Kennis en praktische handreikingen om welbevinden en betrokkenheid van de leerling tot stand te brengen.

Leerkracht icoon

Leerkracht

Competenties en vaardigheden

Ontwikkelen van vaardigheden en competenties om gedrag van leerlingen doelgericht aan te kunnen sturen.

Ouders icoon

Ouders

Doelgericht samenwerken

Kennis  over interactiepatronen, gespreksvaardigheden en praktische tools voor het ontwikkelen van een plezierige werkrelatie met ouders.

School icoon

Schoolteam

Schoolteam als verbindende schakel

Gezamenlijk ontwikkelen van doorgaande lijnen met betrekking tot gedragsaansturing.