Leerlinggedrag, leerkrachtvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling

Deze drie pijlers vormen de rode draad in het gehele VPL-traject.

Pijlers

Leerlinggedrag

In beeld brengen van gedrag van leerlingen.

Gedrag beter begrijpen om nog gerichter af te kunnen stemmen op de begeleidings-behoeften.

Leerkrachtvaardigheden

Stilstaan bij je dagelijkse leerkrachthandelen.

Gericht ontwikkelen van
leerkrachtvaardigheden.

Persoonlijke ontwikkeling

Stilstaan bij je gedachten, gevoelens en persoonlijke overtuigingen.

Een blijvende gedragsverandering in je eigen handelen kunnen realiseren.