Leerlinggedrag, leerkrachtvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling

Deze drie pijlers vormen de rode draad in alle trajecten. Middels de iconen maak ik zichtbaar waar de focus op ligt bij de cursussen, trainingen en coaching.

Pijlers

LEERLINGGEDRAG

FOCUS
In beeld brengen van gedrag van leerlingen.

DOEL
Gedrag beter begrijpen om nog gerichter af te kunnen stemmen op de begeleidings-behoeften.

LEERKRACHTVAARDIGHEDEN

FOCUS
Stilstaan bij je dagelijkse leerkrachthandelen.

DOEL
Gericht ontwikkelen van
leerkrachtvaardigheden.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

FOCUS
Stilstaan bij je gedachten, gevoelens en persoonlijke overtuigingen.

DOEL
Een blijvende gedragsverandering in je eigen handelen kunnen realiseren.