Effectief klassenmanagement en eigenaarschap

“Door effectief klassenmanagement schept de leerkracht een veilig klimaat waarin leerlingen actief betrokken en succesvol leren en ontwikkelen”. Mooi gezegd, maar niet zomaar gerealiseerd. Wat houdt effectief klassenmanagement in en hoe ziet dit er in de praktijk uit? Welke leerkrachtvaardigheden zijn hierbij van belang en hoe vertaal je deze kennis naar je eigen praktijksituatie?


FOCUS: LEERLINGGEDRAG EN LEERKRACHTVAARDIGHEDEN

Bij effectief klassenmanagement creëert de leerkracht een leeromgeving waarbij hij aansluit op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hij zorgt voor een positief werkklimaat. Hij weet om te gaan met verschillen en geeft leerlingen vertrouwen. Dit vormt de juiste basis voor leerlingen om te groeien en de stap te nemen naar meer zelfverantwoordelijkheid. Op het moment dat de leerling zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen leerproces zal een groei in motivatie en betrokkenheid zichtbaar worden.

Opbrengsten

  • Je weet hoe je leerlingen aanstuurt van zelfstandig werken naar zelfverantwoordelijk leren.
  • Je hebt concreet voor ogen welke volgende praktische stap je kan maken om bij leerlingen het gevoel van eigenaarschap te vergroten.
  • Je weet hoe je nog effectiever kan omgaan met verschillen in de klas.
  • Je bent je bewust van het belang van evalueren en weet hoe je dit krachtig kan vormgeven.
  • Je hebt kennis opgedaan van verschillende praktische werkvormen rondom evalueren.

 

Interesse in deze training?

Bekijk het volledige trainingsaanbod op deze pagina.