Gespreksvaardigheden en oudergesprekken

In het onderwijs sta je als leerkracht dagelijks in contact met collega’s, leerlingen én ouders. Er vindt overleg plaats met collega’s over de invoering van een nieuwe methode. Je voert dagelijks allerlei gesprekjes met je leerlingen over hun leerproces. En dan zijn daar natuurlijk ook de ouders waar je probeert een goede werkrelatie mee op te bouwen.


FOCUS: LEERKRACHTVAARDIGHEDEN EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Met name oudergesprekken kunnen voor stressvolle situaties zorgen. Om deze gesprekken met zelfvertrouwen aan te kunnen gaan is het van belang dat je gespreksvaardigheden ontwikkelt. Deze helpen je om leiding te nemen en het gesprek de juiste kant op te sturen. Deze aansturing zorgt er ook voor dat je de mogelijkheid krijgt om de juiste sfeer te creëren waarbij de ander zich gehoord en gezien voelt. Ook bij de boze, ontevreden ouder.
Daarnaast is het van belang je bewust te zijn van de verschillende interactiepatronen die gedurende gesprekken plaatsvinden. Hierdoor ben je nog beter in staat om af te stemmen op de ander en jezelf om samen naar de gewenste situatie toe te werken.

Opbrengsten

  • Je hebt kennis opgedaan van gespreksvaardigheden die ondersteunend werken tijdens (uitdagende) gesprekken.
  • Je bent je bewust van het effect van oplossingsgericht en probleem-georiënteerd communiceren.
  • Je weet hoe je een gesprek zo kunt sturen dat de gewenste toekomst in beeld komt.
  • Je bent in staat om gesprekstechnieken toe te passen die ervoor zorgen dat de gesprekspartner zich gezien en gehoord voelt.
  • Je weet hoe je leiding neemt en houdt tijdens (beladen) oudergesprekken.
  • Je bent je bewust geworden van verschillende interactiepatronen en kan daardoor gesprekken nog effectiever aansturen. 

Interesse in deze training?

Bekijk het volledige trainingsaanbod op deze pagina.