Groepsdynamiek en uitdagende groepen

Je merkt dat je vaker dan je wilt terecht komt in de rol van politieagent. Veel waarschuwingen zijn nodig om de rust terug te vinden. En dan komt zometeen het speelkwartier er nog aan. Hopelijk gaat het dit keer goed.....


FOCUS: LEERLINGGEDRAG EN LEERKRACHTVAARDIGHEDEN

De praktijk laat zien dat leerkrachten steeds vaker te maken krijgen met grensoverschrijdend of grensopzoekend gedrag van leerlingen. Wat doen ‘negatieve’ leiders in de klas met het gevoel van veiligheid in de groep? En wat doet dit met jou als leerkracht en hoe reageer jij hier op? Hoe pak je conflictsituaties van leerlingen onderling effectief aan? In een ‘ideale situatie’ handelt de leerkracht consequent, oplossingsgericht en vanuit vertrouwen in zichzelf én de leerling. Om groepsprocessen op een effectieve manier aan te sturen is het van belang dat de leerkracht zich bewust is van de invloed die hij hierop kan uitoefenen.

Opbrengsten

  • Je hebt kennis van de theorie van Tuckman en leert dit effectief in te zetten in je eigen groep.
  • Je hebt zicht gekregen op belangrijk, preventief leerkrachthandelen dat de rust in de groep ten goede komt.
  • Je hebt een basis gelegd voor het effectief handelen bij grensopzoekend en grensoverschrijdend gedrag en je kunt conflictsituaties van leerlingen onderling stapsgewijs en effectief aanpakken.
  • Je hebt geleerd hoe je een leerling verantwoordelijkheid laat nemen voor zijn eigen leerproces.
  • Je hebt praktische ideeën opgedaan hoe je een ongezonde groepssfeer kunt ombuigen naar een werkbaar, prettig pedagogisch klimaat.

Interesse in deze training?

Bekijk het volledige trainingsaanbod op deze pagina.