Verbindend Pedagogisch Leiderschap (VPL)

De leerkracht krijgt steeds vaker te maken met uitdagende groepen waar grensoverschrijdend of grensopzoekend gedrag voorkomt. Leerlingen die onderling conflicten hebben die bepalend kunnen zijn voor de groepssfeer. De leerkracht heeft niet altijd direct de oplossing voor deze en andere complexe situaties die soms ontstaan in de groep. Een fijne werksfeer lijkt daardoor soms verder weg dan ooit. Om tot een veilig en gezond pedagogisch klimaat te komen én te blijven is het van belang dat de leerkracht de juiste tools aangereikt krijgt en zelfkennis opbouwt. Dit om vanuit verbinding met zijn leerlingen effectief en doelgericht te kunnen handelen. 

De startende en gevorderde leerkracht

De cursus Verbindend Pedagogisch Leiderschap richt zich op twee doelgroepen: de startende leerkracht en de gevorderde leerkracht. De focus in deze cursus ligt op de drie pijlers: leerlinggedrag, leerkrachtvaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht. Alle vier de trainingsmiddagen zijn inhoudelijk zo opgebouwd dat direct de vertaalslag gemaakt kan worden met de eigen praktijksituatie. Tijdens de twee klassenbezoeken zal er gericht aandacht zijn voor de transfer van de opgedane kennis van de trainingsmiddagen naar de praktijk van de leerkracht. Dit om een blijvende verandering bij de leerkracht te realiseren. De cursus wordt afgerond met een gezamenlijke intervisie waarin de deelnemers hun eigen leerproces in beeld brengen en delen met hun groepsgenoten. Dit alles om van en met elkaar te leren. Mocht de deelnemer voldaan hebben aan de verwachte activiteiten en aanwezigheid wordt de leergang afgerond met een certificaat. 

De onderwijsassistent

Voor de cursus Verbindend Pedagogisch Leiderschap voor de onderwijsassistent staan vier praktisch georiënteerde trainingsmiddagen op het programma. De drie pijlers staan ook hier centraal: leerlinggedrag, vaardigheden van de onderwijsassistent en de persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het werkbezoek wordt aandacht besteed aan de vertaalslag van de opgedane kennis van de trainingsmiddagen naar de eigen praktijk. Mocht de deelnemer voldaan hebben aan de verwachte activiteiten en aanwezigheid wordt de leergang afgerond met een certificaat.

Interesse in de cursus Verbindend Pedagogisch Leiderschap?