Verbindend Pedagogisch Schoolklimaat (VPS)

De basisschooltijd is een essentiële levensfase van het kind. In deze periode verwerft het kind kennis en vaardigheden, ontwikkelt sociale en maatschappelijke competenties die nodig zijn om optimaal te kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving. Daarnaast besteedt de school aandacht aan de vorming van de persoon in relatie tot de ander en de wereld.

Een veelomvattende, complexe opdracht voor de school die niet zomaar even gerealiseerd is. Om hierin te slagen is het van belang dat de school een klimaat realiseert waarin leerlingen zich vrij voelen om vervolgens tot leren te komen, de leerkracht zich competent voelt en vanuit zelfvertrouwen en verbinding met z’n leerlingen voor de klas staat, het schoolteam elkaar ondersteunt en een gezamenlijke visie uitdraagt én ouders die zich gezien en gehoord voelen en mede daardoor een samenwerkingspartner worden. Om dit alles in de praktijk tot stand te brengen is gerichte begeleiding van belang.  

Verbindend Pedagogisch Schoolklimaat

Het programma richt zich op het tot stand brengen van een optimale samenwerking tussen de leerling, de leerkracht, het schoolteam en de ouders. Zodra deze betrokkenen vanuit verbinding met elkaar samenwerken komt een optimaal pedagogisch schoolklimaat in beeld. Dit fundament zorgt voor de juiste voedingsbodem voor het kind om zich verder te ontwikkelen, met betrokken ouders die ondersteunend zijn en leerkrachten zie zich competent voelen en vanuit een groei-mindset voor de klas staan.

Na het afronden van het programma zijn jullie als schoolteam in staat om:

En hebben jullie o.a. kennis van:

Interesse in het programma VPS?