Blok 2: Vaardigheden en competenties van de leerkracht

Als leerkracht speel je een sleutelrol bij het vormgeven van een pedagogisch gezond klimaat in de groep. Zodra je weet wat werkt en hoe je dit praktisch kunt vormgeven komt een succesvol groepsvormend proces steeds dichterbij.

Je bouwt vanuit hoofd en hart aan een fijn contact met leerlingen, waarbij wederzijds vertrouwen centraal staat. Ook als grensopzoekend gedrag van leerlingen zichtbaar wordt weet je dit vanuit verbinding in goede banen te leiden. Conflictsituaties van leerlingen onderling weet je oplossingsgericht aan te sturen, waarbij leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag. Dit verantwoordelijkheidsgevoel is de juiste voedingsbodem voor het verder uitbouwen van een fijne leef – en leersituatie in de groep.

Opbrengsten na blok 2

Interesse in het programma VPS?