Blok 1: Welbevinden en betrokkenheid van de leerling

In een gunstige situatie zien we leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren, nieuwsgierig zijn en met plezier naar school gaan. Leerlingen voelen zich veilig om contact te leggen met klasgenoten en vriendschappen ontstaan. Ook in de groepsdynamiek zien we een gezonde setting waarbij de leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag. Het is van belang dat de leerkracht weet welke factoren een sleutelrol spelen om deze situatie in de klas te realiseren.

Daarnaast zien we dat de leerkracht steeds vaker te maken krijgt met grensopzoekend of grensoverschrijdend gedrag. Kennis over gedrag en praktische handvatten helpen om vanuit zelfvertrouwen en verbinding, doeltreffend te kunnen handelen. Dit alles om een plezierig leef- en werkklimaat vast te houden.

Opbrengsten na blok 1

Interesse in het programma VPS?