Blok 3: Doelgericht samenwerken met ouders

Een fijne relatie tussen ouders en school heeft positieve effecten op het zelfvertrouwen, de motivatie en de leerprestaties van het kind. Een goede samenwerking is daarom van belang. Dit begint met open communicatie vanuit de leerkracht om zo tot een gewenste samenwerking te komen, waarin wederzijds vertrouwen de basis vormt. Kennis van de meest voorkomende interactiedynamieken, gesprekstechnieken en het verder uitbouwen van gespreksvaardigheden stelt de leerkracht in staat om verbindend en constructief te communiceren met ouders.

Daarnaast is het waardevol om als team een gezamenlijke visie te hebben over de samenwerking met ouders.Welke keuzes worden gemaakt die bevorderend zijn in het contact met ouders? Waar liggen nog mogelijkheden om ouderbetrokkenheid verder positief te beïnvloeden?

Opbrengsten na blok 3

Interesse in het programma VPS?