Blok 4: Het schoolteam als verbindende schakel

Een leer- en leefsituatie in de klas is niet los te zien van het schoolklimaat. 
Zij beïnvloeden elkaar in positieve of negatieve zin. Om met elkaar een pedagogisch gezond schoolklimaat te realiseren is het van belang dat er teambreed gedragen afspraken zijn van waaruit gewerkt wordt. Belangrijke thema’s hierbij zijn o.a.:

  • Hoe als team oplossingsgericht om te gaan met uitdagend/grensopzoekend gedrag van leerlingen
  • Hoe de veilige sfeer in de groepen verder uit te bouwen naar het gehele schoolgebouw
  • En welke verantwoordelijkheden daarbij van de leerkrachten en leerlingen verwacht wordt

Zodra het schoolklimaat de juiste aandacht krijgt heeft dit een positieve uitwerking op het welbevinden van de leerling en leerkracht.. en de samenwerking met ouders. Dit fundament zorgt voor de juiste voedingsbodem voor het kind om zich ongedwongen verder te ontwikkelen. De moeite waard dus als team te werken aan een plezierig schoolklimaat!

Opbrengsten na blok 4

  • Het verder uitbouwen van een plezierige samenwerking met ouders
  • Aansturen van (uitdagend) leerlinggedrag
  • Nog effectiever leerkrachthandelen
  • Het optimaliseren van de samenwerking met collega’s

Interesse in het programma VPS?